31. 7. 2021

SPECIÁLNÍ NOČNÍ PROHLÍDKA S PROMÍTÁNÍM / PALÁC ŽIJE ZRAKEM

Komentované prohlídky hradu včetně nově zpřístupněného palácového torza završené unikátním videomappingem v prostorách paláce.
Nutná rezervace nejpozději do 23. 7. 2021 na e-mailu helfstyn.rezervace@email.cz.

Noční prohlídky probíhají v časech: 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 hodin

Vstupné plné 300 Kč, snížené 200 Kč.

Covid-19: Je třeba dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
- doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.