Stavební technologie použité při záchraně paláce

Významnou část projektu Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn tvořily statické a konstrukční zásahy do renesančního torza budovy. Pro zajištění založení objektu, stabilizaci obvodových stěn, kotvení zbytků kleneb i srovnávání koruny zdiva byly použity převážně moderní technologie. Stavebně technický průzkum prokázal havarijní stav většiny zděných konstrukcí, proto byly zvoleny často radikální zásahy do autentické hmoty paláce. Jelikož jsou po dokončení projektu realizovaného v letech 2017–2020
téměř všechny novodobé stabilizační prvky ukryté v zazdívkách a pod omítkami, připomínáme použité technologie alespoň výběrem z dokumentace průběhu stavby.