Expozice uměleckého kovářství

Unikátní sbírka uměleckého kovářství je prezentována na řadě míst hradu Helfštýn. Hlavním centrem pro prezentaci je stálá expozice situovaná do suterénních prostor hradního paláce na čtvrtém nádvoří.

Správa hradu Helfštýna se systematické sbírkotvorné činnosti věnuje již desítky let. Předměty pocházejí z období od roku 1985 do současnosti, první z nich získalo Muzeum Komenského v Přerově v roce 1985. Sbírka uměleckého kovářství uložená na Helfštýně patří svým rozsahem a náplní ke světovým unikátům a každoročně se rozšiřuje o desítky uměleckých prací, nyní čítá přes 1100 kovářských exponátů z celého světa. Zpočátku tvořily sbírku exponáty vykované během mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Tyto předměty jsou specifické tím, že jejich výroba zpravidla nepřekročila časový rozsah dvou hodin. 

Dané prostory  nedovolují souběžně vystavit všechny oceněné či jinak významné práce, proto se scénář výstavy každoročně obměňuje. Stálou expozici nadto doplňují monumentálnější kompozice vzniklé při Kovářském foru či získané nákupem vybraných prací, darem nebo zápůjčkou. Zárukou atraktivity expozice je autorské zastoupení nejvýznamnějších uměleckých kovářů od druhé poloviny 20. století až po současnou světovou špičku. Prostor je však věnován i začínajícím autorům a absolventům odborných vzdělávacích institucí, v expozici tak návštěvníci mohou vidět také oceněné maturitní či absolventské práce.

Sbírka se skládá z uměleckých předmětů vytvořených převážně klasickými, ale i jinými současnými kovářskými technikami (vypalováním, vyřezáváním plamenem, svařováním aj.). Použitými materiály jsou železo, nerezová ocel, měď, ale i další kovy. Nezřídka se můžeme setkat i s doplňkovými materiály jako kámen, dřevo nebo například sklo. Díla jako taková jsou především volné plastiky, na nichž lze pozorovat neomezenost řemeslných možností, uměleckou invenci a značnou míru nápaditosti. Někdy jsou to okenní a dveřní mříže, zábradlí, vyvedené v klasickém ornamentálním tvarosloví či zcela originálními způsoby s vloženými figurami atp. Sbírka obsahuje také předměty užitého umění (například krbové nářadí, kliky, věšáky).

Správa:
Sbírky uměleckého kovářství spravuje Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Současným správcem sbírky je Bc. Jan Lauro.