Bruntálští

Roku 1593 koupil helfštýnské panství Hynek starší Bruntálský z Vrbna za 110 560 zlatých. Součástí tohoto panství byl zámek Helfenšteynský s přihrádky i šenkhausem.

Po řadě špatných zkušeností s nesnadnou správou panství na dálku se mu panství rozhodl prodat Petr Vok z Rožmberka. To už dluhy na panství dostoupily výše 80 000 zlatých a velký výnos se nedal očekávat. Vok ponechal Hynkovi staršímu Bruntálskému také vojenskou výzbroj – „střelbu všelijakou, kule, prachy, sanitry, hákovnice a cožkoli na zámku Helfenštejně toho až do postupení jest, také obilí, dobytek a svršky“.

Na konci 16. století byl hrad opět připravován k obraně. Důvodem bylo nejen obnovení bojů s Turky, ale také společenské postavení nového majitele, moravského zemského hejtmana. Také za Hynka († 1596) se stavební úpravy týkaly především paláce, který chtěl příležitostně obývat, snad z důvodu relativní blízkosti Brna a Olomouce.

Na tradice předků navázal Jiří Bruntálský z Vrbna. Byl posledním držitelem Helfštýna z tohoto rodu. Pokračoval v modernizaci helfštýnského paláce. Jeho přestavba mu zabrala několik let (1597 až 1605), během kterých nechal celou budovu přepatrovat a zmenšit okna, což vedlo k snazšímu vytápění. Touto přestavbou dostal Helfštýn svou konečnou podobu, ale ani po jejím dokončení se nezbavil charakteru pevnostní architektury. Pouze budova paláce reprezentovala smysl pro luxus a komfort tehdejší doby. Sgrafity zdobená fasáda, renesanční tvarosloví a nejmodernější vybavení interiérů paláce ostře kontrastovalo s okolní gotickou zástavbou hradní pevnosti.

Jiří Bruntálský se jako evangelík a angažovaný moravský stavovský politik roku 1619 aktivně zapojil do stavovského povstání. Po bitvě na Bílé hoře musel od vítězné katolické strany v čele s císařem očekávat tvrdý trest. Jiří z Vrbna zemřel roku 1622 uvězněný na Špilberku a helfštýnské panství jako konfiskát získal od císaře Ferdinanda II. olomoucký biskup František z Ditrichštejna.