Období gotiky

Pernštejnským přestavbám hradního paláce předcházelo období delší než 120 let (1312 až 1434), po které drželi Helfštýn pánové z Kravař. Členové tohoto rodu pocházejícího ze Slezska patřili k významným zástupcům moravské stavovské společnosti. Zastávali funkce zemských hejtmanů, soudců a nejvyšších hofmistrů. Nejvýznamněji se do historie zapsali jako horliví příznivci husitského hnutí. Za dobu jejich panování vzniklo opevněné předhradí chráněné polygonálními baštami a řada hospodářských a provozních budov. Některé z nich, například kovárnu a pekárnu, můžete v přestavěné podobě obdivovat dodnes na třetím nádvoří. Předpokládáme, že ve 14. a 15. století ještě nestál palác tak, jak ho známe dnes na jednotném půdorysu písmene L, ale za obvodovou hradbou se nacházely samostatně stojící budovy. Palác tehdy tvořila dvě křídla: starší severní, z doby založení hradu, a mladší východní, které nechal postavit Lacek z Kravař. Někteří badatelé připisují Kravařům i zbudování samostatně stojící kaple
ve východní části palácového nádvoří. Stavebně historický průzkum však existenci kaple v těchto místech nepotvrdil. Archeologický průzkum v roce 2019 odhalil jednu z místností původního východního paláce v mimořádně zachovalém stavu. Pod nynějšími podlahami, mezi klenbami expozic a pochozí plochou, na které právě stojíte, objevili archeologové místnost s kompletní podlahou z cihelných tvarovek z pálené hlíny a stěnami se třemi vrstvami omítek. Patrné byly i zbytky barevné výmalby. Za mimořádný se dá označit i nález velkého souboru fragmentů gotických kamenických článků zdobených bílou, červenou a černou barvou. Jasnější představu o podobě gotických budov vám poskytnou další panely. O tom, jak Vok z Kravař hrad získal, se dozvíte v sousední místnosti na panelu s informacemi o založení hradu.

Významná stavební aktivita pánů z Kravař se promítla i do hradních pověstí. Jedna z nich vypráví o tom, jak tesali studnu do skály. Prý jim u toho pomáhal čert. Studni se proto říká Čertova a kvůli údajné hloubce 152 metrů někdy taky Bezedná.