Palác na historických fotografiích

Řadu cenných informací o stavu a podobě paláce v minulosti nalézáme na historických fotografiích. Nejstarší zachované snímky pochází z objektivů vlastivědných badatelů přelomu 19. a 20. století.

Podrobnější dokumentaci Helfštýna se věnovali například Isidor Kahlig, Jan Baďura nebo Florian Zapletal. Jejich poznámky a snímky dodnes patří k základním zdrojům poznání dějin helfštýnské architektury. Především na fotografiích z 30. let 20. století je vidět množství zeleně, která urychlovala proces ničení rozsáhlého palácového torza. V té době byla budova již více než 100 let bez střechy. Většina cenných kamenických a kovářských prací byla rozebrána, ale dobové snímky stále ještě zachycují omítané smíšené zdivo se zbytky sgrafitové výzdoby.

Systematickou fotodokumentaci hradního paláce pořídil až o tři čtvrtě století později architekt Zdeněk Gardavský při zpracovávání stavebně historického průzkumu. Z jeho fotografií je patrný postupující proces degradace objektu. Velké kaštany rostoucí na nádvoří byly sice vykáceny, ale je vidět, že různým náletovým dřevinám se dařilo na terasách, na parkánu i na pozůstatcích kleneb jednotlivých místností. Dokumentace zároveň prozrazuje rozsáhlé ztráty původních omítek a postupný rozklad zdiva. O alarmujícím stavu torza v roce 1980 vypovídá také zachycená podoba koruny zdiva a záklenků oken.