Palác v období gotiky

Kolem poloviny 12. století vznikl ve Francii styl, který na mnohá staletí ovlivnil estetiku a tvarosloví významných světských i církevních staveb. Na Helfštýn se gotika dostala s nástupem pánů z Kravař. Příslušníci tohoto rodu zastávali významné společenské a politické funkce. Své sídlo budovali právě v místech dnešního paláce. Samostatně stojící budovy obehnané širokou zdvojenou obvodovou hradbou tvořily hradní jádro. Vstupy zajišťovaly pískovcové portály zakončené, stejně jako bohaté kružby v oknech, lomenými oblouky. Klenby vynášela profilovaná žebra, ve svém křížení opatřená bohatě zdobenými svorníky. V erbu pánů z Kravař hrála hlavní roli zavinutá střela zvaná odřivous. Druhotně zazděné svorníky s tímto heraldickým motivem patřily k nejcennějším nálezům archeologických a památkových průzkumů paláce. Počet svorníků dokládá vyšší množství honosných místností. Všechny pískovcové články zdobila bohatá polychromie (barevnost). Stejně tak vápenné omítky nesly pestrou heraldickou a figurální výmalbu. O hojném uplatňování kovářského řemesla svědčí zachované kování portálových fragmentů i pravidelné rozestupy otvorů po odstraněných mřížích.

Dvě reprezentativní budovy propojené schodišťovou věží zřejmě doplňovala hospodářská stavení. Otisky jejich kleneb byly odhaleny v severozápadní části nádvoří. Přesná pozice hradní kaple zůstává sporná, ale o její existenci není pochyb.

V gotickém slohu na Helfštýně stavěli i příslušníci dalších významných rodů až do začátku 16. století. Připomeňme činnost pánů ze Sovince, Kostků z Postupic i první generace pánů z Pernštejna.