Informace pro návštěvníky se zdravotním postižením

Vážení návštěvníci,

pokud zvažujete návštěvu hradu Helfštýn, kontaktujte nás předem na tel. čísle +420 581 797 093 nebo
e-mailem na adresu helfstyn@prerovmuzeum.cz – pokusíme se vašim potřebám vyjít vstříc.

Pro návštěvníky na vozíku a se sníženou schopností pohybu 

Hrad Helfštýn je památkově chráněný objekt staletí budovaný jako obtížně přístupná, nedobytná pevnost, s ohledem na tento fakt, jsou možnosti bezbariérového přístupu velmi omezené.

Hrad se nachází na kopci nad vesnicí Týn nad Bečvou. Terén k hradu i uvnitř něj je členitý, svažitý a pohyb umožněný zpravidla po nezpevněném povrchu. 

Návštěva interiérů (galerie, stálých expozic) není vzhledem k charakteru areálu pro osoby na vozíku bez pomoci další osoby možná. Pomocí schodolezu se dá dostat pouze do zpřístupněných prostor hradního paláce.

Na druhém nádvoří Helfštýna se nachází restaurace a sociální zázemí. Tyto prostory jsou upravené pro bezbariérový přístup.

Pro návštěvníky se zrakovým postižením 

Po předchozí domluvě pro vás bude k dispozici průvodce, který vám pomůže s orientací v prostorách hradu. Při vstupu do hradu máme připravený orientační plánek v Braillově bodovém písmu. Při návštěvě hradu je povoleno pohybovat se s vodícími psy. Pro doprovázející osobu (s průkazem TZP/P) pak platí snížené vstupné.

Pro návštěvníky se sluchovým postižením

Při návštěvěhradu můžete využít tištěné průvodní texty v českém, anglickém, německém, italském, francouzském, ruském, polském, ukrajinském a španělském jazyce, které jsou k dispozici všem návštěvníkům. Zejména skupinám však doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí znakového jazyka, který zprostředkuje návštěvníkům výklad našich průvodců. Tlumočník má nárok na vstupné zdarma (zvláštní doprovod skupiny).