Publikační činnost

Publikační činnost

Lauro, J. : Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2010, in: Kovárenství, č. 38, 12/2010, s. 47

Lauro, J. : Ein Meister Erfindet sich neu, Red. Tobias Schumacher, Hephaistos – Internationale Zeitshrift für Metallgestalter, č. 11/12 2010, s. 12-13

Jan Lauro: Týn nad Bečvou – Hrad Helfštýn, in: Otisky minulosti, Red. Jindřich Garčic, Olomouc 2010, s. 182-184

Lauro, J. : Plastiky z ohně – Roberto Giordani, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2011

Lauro, J. : Skulptury – Poldi Habermann, in: Hefaiston 2010, Red. Jan Lauro, Jiří Šmeral, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2011, ISBN 978-80-87-190-11-1, s. 8-10

Lauro, J. : Plastiky z ohně na Helfštýně, in: Kovárna pro radost, Red. Zdeněk Slavata, č. 2/2011

Lauro, J. : Kurzy kovářů na hradě Helfštýně v roce 2011, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, č. 34, květen 2011, s. 4-5

Lauro, J. : Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston oslavilo na hradě Helfštýn své 30. výročí, in: Kovárenství, č. 42, říjen 2011, s. 47-48

Lauro, J. : Helfštýn – stručný průvodce hradem a jeho expozicemi. Muzeum Komenského v Přerově 2012.

Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2011, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2012, ISBN 978-80-87-190-16-6, s. ?
 
Lauro, J. : Roberto Giordani – Plastiky z ohně, in: Hefaiston 2011, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2012, ISBN 978-80-87-190-16-6

Lauro, J. : Pernštejnská nápisová deska, in: Perly Muzea Komenského, Ed. Jiří Šmeral, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2012, ISBN 978-80-87-190-16-6
 
Lauro, J. : Rod Pernštejnů zanechal stopy i na Helfštýně, in: Nové Přerovsko, roč. 21, č. 14, s. 12, (06. 04. 2012)
 
Lauro, J. : Michal Ptáček je s Helfštýnem spojen od studentských let, in: Nové Přerovsko, roč. 21, č. 44, s. 18, (02. 11. 2012)

Lauro, J. : Kovářské novoročenky a mistr Karel Bureš, in: Nové Přerovsko, roč. 22, č. 1, s. 8, (04. 01. 2013)

Lauro, J. : Imaginární zvířátka Petra Voříška dýchají životem, in: Nové Přerovsko [týdenní příloha], roč. 23, č. 6, s. 13

Lauro, J. : 31. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, in: Kovárenství, č. 46 / únor 2013, s. 52 – 53

Lauro, J. : Ostře elegantní, výstava chladných zbraní na hradě Helfštýn, 20. dubna až 31. října 2013, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978 – 80 – 87190 – 22 – 7, (katalog výstavy, 34 stran)

Lauro, J. : Meč nebo radlice? Válečník nebo rolník? in: Nové Přerovsko, roč. 23, č. 28, s. 13

Lauro, J. : Paganini v podání Igora Kitzbergera na Helfštýně, in: Nové Přerovsko, roč. 23, č. 34, s. 6

Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2012, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978-80-87-190-24-1, nepag.

Lauro, J. : Výstava 30 let Hefaistonu, in: Hefaiston 2012, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978-80-87-190-24-1, nepag.

Lauro, J. : Noční kování aneb na Helfštýně je prostor i pro komorní kovářské setkání , in: Hefaiston 2012, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978-80-87-190-24-1, nepag.

Lauro, J. : Tepaný život Maria Converia, galerie hradu Helfštýn 26. dubna až 31. října 2014, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2014, ISBN 978-80-87190-24-1 , (katalog výstavy, 34 stran)

Himmler, R. - Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston 2013. Muzeum Komenského v Přerově 2014, 52 str. ISBN 978-80-87190-29-6

Lauro, J. : České kovářství je ve světě uznávané a vysoce ceněné, in: Nové Přerovsko, roč. 24, č. 32, s. 8, (08. 08. 2014)

Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2013, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2014, ISBN 978-80-87-190-29-6, nepag.

Lauro, J. : Výstava Ostře elegantní, in: Hefaiston 2013, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2014, ISBN 978-80-87-190-29-6, nepag.

Lauro, J. : METALOMORFÓZY, galerie hradu Helfštýn 25. dubna – 31. srpna 2015, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, 
ISBN 978-80-87190-32-6

Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston, 33. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2014. Muzeum Komenského v Přerově 2015, 52 str. ISBN 978-80-87190-33-3

Lauro, J. : Tepaný život Maria Converia, in: Hefaiston, 33. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2014, Red.: J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, ISBN978-80-87190-33-3, nepag.

Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2014, Red.: J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, ISBN978-80-87190-33-3, nepag.

Lauro, J. : 34. Mezinárodní setkání kovářů Hefaiston a hradě Helfštýn, in: Kovárenství, březen 2016/56, s.4, ISSN 1213 – 9289

Lauro, J. : Ohlédnutí za 35. mezinárodním setkáním uměleckých kovářů Hefaiston 2016, in: Střední Morava – vlastivědná revue, ročník 22, 42/2016, s.135, ISSN 1211-7889

Lauro, J. : Claudio Bottero, skici, kresby, návrhy, katalog sezónní výstavy, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, 
ISBN: 978-80-87190-1, 52 s.

Lauro, J.: Kovářské kurzy na Helfštýně/Blacksmiths courses at Helfštýn, nabídková brožura kurzů, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017
 

Lauro, J. : Kovářské fórum 2016 in: Hefaiston 2016, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 978-80-87-190-41-8, nepag.

Lauro, J. : Muzeum stojí u zrodu Evropské kovářské akademie in: Hefaiston 2016, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 978-80-87-190-41-8, nepag.
 
Lauro, J. : Marcela Hermína Kleckerová: Hefaiston 2016, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 978-80-87-190-41-8, nepag.
 

Lauro, J. : 36. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston in: Kovárenství, časopis svazu Kováren České republiky, č. 63, březen 2018, s. 48 a 49, ISSN 1213-9289
 

Himmler, R. – Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston, 36. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2017. Muzeum Komenského v Přerově 2018, 52 str. ISBN 978-80-87190-45-6 [14]
 

Lauro, J.: 36. Hefaiston – Jaký byl? , Hefaiston, 36. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2017. Muzeum Komenského v Přerově 2018, 52 str. ISBN 978-80-87190-45-6, nepag.
 

Lauro, J.: 37. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn, Časopis Kovárenství, Číslo 67, březen 2019, ISSN 1213-9289


Lauro, J.: 37. Hefaiston – Jaký byl? , Hefaiston, 37. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2018. Muzeum Komenského v Přerově 2019, 68 str. ISBN 978-80-87190-51-7, nepag.


Lauro, J.: 30. Kovářské fórum, Hefaiston, 37. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2018. Muzeum Komenského v Přerově 2019, 68 str. ISBN 978-80-87190-51-7, nepag.

Lauro, J.: Héfaistovy vavříny, Hefaiston, 37. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2018. Muzeum Komenského v Přerově 2019, 68 str. ISBN 978-80-87190-51-7, nepag.

Lauro, J.: Hrad Helfštýn, Hrady a zámky Olomouckého kraje, Olomoucký kraj 2019, ISBN 978-80-7621-016-5, s. 32 – 61

Lauro, J.: 38. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston 2019, Kovárenství, Číslo 71, str. 47 a 48, březen 2020 ISSN 1213-9289

Lauro, J.: HEFAISTON aneb Mezinárodní setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn, KROK Kulturní revue Olomouckého kraje, Vědecká knihovna v Olomouci, březen 2020, Ročník 17., číslo 2, str. 6 – 11, ISSN: 1214-6420

Lauro, J.: Záchrana a zpřístupnění paláce na Helfštýně, Střední Morava, vlastivědná revue, Ročník 26 (2020 č. 2), číslo 50, Memoria Olomouc, ISSN 1211-7889

Lauro, J.: Dobrovolníci na Helfštýně, Věstník asociace muzeí 
a galerií ČR, 1/2021, str. 7 – 9, ISSN 1213-2150

Jan Lauro, Popis s nástinem stavebního vývoje, in: Hrad Helfštýn – strážce Moravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 98 – 117, ISBN: 978-80-87190-55-5

Jan Lauro, Památková obnova Helfštýna od 19. století, in: Hrad Helfštýn – strážce Moravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 118 – 136, ISBN: 978-80-87190-55-5

Jan Lauro, Záchrana a zpřístupnění paláce na Helfštýně, in: Hrad Helfštýn – strážce Moravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 137 – 158, ISBN: 978-80-87190-55-5

Jan Lauro, Kulturní a společenský život na Helfštýně, in: Hrad Helfštýn – strážce Moravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 159 – 175, ISBN: 978-80-87190-55-5

Jan Lauro, Helfštýn světovým centrem kovářství, in: Hrad Helfštýn – strážce Moravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 176 – 188, ISBN: 978-80-87190-55-5
 
Jan Lauro, Dobrovolníci na Helfštýně, in: Hrad Helfštýn – strážce Moravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 189 – 200, ISBN: 978-80-87190-55-5
 

Jan Lauro, Helfštýn v obrazech, in: Hrad Helfštýn – strážce M, červen oravské brány, Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 2020, s. 227 – 238, ISBN: 978-80-87190-55-5
 

Jan Lauro, Téma Gloria Musaealis, 3.Muzeum Komenského v Přerově, Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně, in: Věstník Asociace Muzeí a galerií ČR, z. s., 4/2021, ISSN: 1213-2152, s.13.
 
 Publicistika

Hefaiston 2010 a nový správce na Helfštýně, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, (rozhovor zapsal Tomáš Blažíček), č. 31, červenec 2010, s. 2

Příští ročník Hefaistonu bude jubilejní, in: Přerovské listy, 24. červen 2011, s. 17

XXX. Hefaiston, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, č. 35, srpen 2011, s. 1

Jak se dělá show ?, in: Brojlers, č. 2/11, říjen 2011, bez paginace.

Lauro, J. : 31. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston, Kovárenství, č. 46, únor 2013

Hrad má nové mosty, palác zůstává zavřený, rozhovor v 5 plus 2, číslo 10, ročník 5, 11. března 2016
 

V letech 2010 až 2020 redaktor webu: www.helfstyn.cz

Od roku 2020 redaktor webu: https://hefaiston-helfstyn.cz/

Výstavní a kurátorská činnost

Skulptury – Poldi Habermann, celosezónní monografická výstava jihlavského kováře, Helfštýn, 2010.

Jarní výstava,  prezentace patchworku, Helfštýn, 2011.

Plastiky z ohně – Roberto Giordani, celosezónní monografická výstava italského sochaře pracujícího v kovu, Helfštýn, 2011.

Řidítka v oblacích, výstava mapující historický vývoj jízdních kol, pořádáno ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Helfštýn, 30. duben – 26. červen 2011.

30 let Hefaistonu, celosezónní výstava mapující historii mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn, od 21. dubna 2012.

Expozice Archeologie na hradě Helfštýn, realizace a instalace. (Slavnostní otevření expozice proběhlo 18. května 2012.)

Youngtimers – krátkodobá výstava (6. 4. – 2. 6. 2013) modelů automobilů v měřítku 1:18

Ostře elegantní – celosezónní výstava o historii a současnosti chladných zbraní. Od 20 dubna do 31. října 2013.

Tepaný život Maria Converia – sezónní monografická výstava italského sochaře, 
v jehož tvorbě dominuje tepaný ocelový plech. (25. dubna až 31. září 2014)

Kovářství objektivem Pavla Motana - kurátor výstavy, podíl na organizaci, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny, 13. 9.  – 30. 11. 2014

METALOMORFÓZY – sezónní výstavy představující dvojici spřátelených dílen: ateliér akademického sochaře Michala Ptáčka a tým autorů z Kovárny Milostovice. (25. dubna až 31. srpna 2015)

Umělecké kovářství z Helfštýna, výstava představila klenoty z podsbírky uměleckého kovářství v bývalé špitální kapli sv. Anny ve Vyškově, proběhlo ve spolupráci s Muzeem Vyškovska a s nadací Tři brány, od 15. května do 15. září 2013

Umělecké kovářství z Helfštýna  – kurátor výstavy, podíl na organizaci, návrh libreta, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny, 30. 7. – 2. 8. 2014 v historické budově školy bavorského města Kolbermoor, pořádáno ve spolupráci s městem Kolbermoor a Ring of European cities of Iron Work.
 

METALOMORPHOSIS – výběr toho nejlepšího ze sezónní výstavy uvedené na Helfštýně pod názvem METALOMORFÓZY byl představen v italské  Stii  - v místě konání nejstaršího setkání kovářů v Evropě v rámci Biennale Europea d´Arte Fabrile. (2. – 6. 9. 2015)

Hefaiston objektivem Pavla Motana – krátkodobá fotografická výstava představila  v budově KÚOK specifický pohled na díla z mezinárodních setkání uměleckých kovářů Hefaiston. (3. 8.  – 30. 8. 2015) instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner, katalog) 29. 4. – 27. 8. 2017

Kované bytosti–  kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner) 29. 4. – 27. 8. 2018

Héfaistovy vavříny –  kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner) 13. 4. – 27. 10. 2019

Kov ve městě 15. -  kurátor výstavy, intravilán historického jádra Lipníku nad Bečvou,
14. 6. 2019 – 30. 9. 2019

Příběh torza - kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, podklady pro realizaci atp. 26. 5. - 11. 10. 2020

KOV(ID) 2020 - odborný garant, Galerie města Přerova, 17. 6. - 30. 8. 2020

Kov ve městě 2020 - odborný garant, spolukurátor, intravilán města Lipníka nad Bečvou, červen až září 2020
 

Lauro, Jan.: Kov ve městě 2021, kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner)
29. 6. – 1. 10. 2021

Lauro, Jan: STEIN –z doby smrtonosných dětí, kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka,plakát/banner) 29. 4. – 10. 10. 2021 

Odborná činnost

Lauro, J. :, Záchrana a zpřístupnění torza palácena Helfštýně, odborná konference cestovního ruchu Travelcon Travelfest, blok: investiční příležitosti v cestovním ruchu, Jihočeská centrála cestovního ruchu, 15. 4. 2021 

Pořadatelská aktivita

Hlavní organizátor mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
Organizátor Kovářského fóra.
Iniciátor setkání Noční kování.
Dramaturg a pořadatel desítek kulturních a společenských programů.