Expozice paláce

Palác na Helfštýně byl založen na přelomu 13. a 14. století, tehdy pouze jako drobná zděná stavba v severní části nádvoří. Stejně jako většinu starších gotických konstrukcí ho „spolkly“ mladší přestavby. Ke sjednocení staveb v severní a východní části došlo až po roce 1520. Touha po zastřešení paláce se objevuje již od 50. let 20. století, avšak za zlomový moment můžeme považovat rok 1952, kdy vydalo Ministerstvo školství, věd a umění, stanovisko, ve kterém mimo jiné stálo: „se zřetelem k tomu, že dosavadní zabezpečovací práce prováděné konservační technikou budoucímu kulturnímu využití naprosto nevyhovují, bude nutné po etapách realisovati generální asanační plán, jehož základní ideou je zastřešení všech zachovalých částí hradu a jejich stavební zabezpečení tak, aby podstata památky netrpěla povětrností a vnitřních prostor mohlo být řádně využito ke kulturním účelům.“ O toto stanovisko se, bez ohledu na opakované změny metodik, dalšího půl století opíral hradní architekt Zdeněk Gardavský.

První projekty zastřešení paláce můžeme zaznamenat až v roce 1996, tehdy počítaly se sedlovou střechou krytou pálenou krytinou, některé studie byly silně historizující, pojaté technicistně, nebo i futuristicky. Vítězný koncept byl schválen v roce 2016 a projekt „Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“ trval od podzimu 2017 do léta 2020. Součástí projektu záchrany bylo: stavebně technické průzkumy, kompletní záchrana, sanace zdiva, statika, konzervace stavebních konstrukcí a architektonických prvků, restaurátorské práce, archeologický výzkum, zaatikové zastřešení, neměnící siluetu, cortenová schodiště a lávky, kompletní povrchová úprava a další. Projekt byl financován z IROP (Integrovaný Regionální Operační Program) přes Ministerstvo pro místní rozvoj, hlavním investorem byl Olomoucký kraj. Projekt realizovalo sdružení Hochtief a Archatt památky.

Po 200 letech jsou zpřístupněna všechna patra paláce, pohyb umožňují cortenové lávky umístěné v úrovních zřícených stropů, vložené do původních otvorů. Návštěvníci se dostanou až na střechu paláce, kde si mohou z nové vyhlídkové plošiny užít jedinečný výhled do údolí Moravské brány.

Cílem projektu „Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“ nebyla dostavba hradu, ale především ochrana torza, tedy zajištění jeho stability, bezpečnosti a prodloužení životaschopnosti. Nová vrstva 21. století je kontrastní a jasně odlišitelná od ostatních, snahou nebylo, aby splynula s původními částmi.

Expozice v paláci:
V pěti místnostech suterénu paláce se nachází expozice umělecké kovářství – výběr nejzdařilejších kovaných exponátů ze sbírky hradu Helfštýna, která čítá víc než 1300 exponátů. Rozměrnější kusy jsou osazeny v přízemí a doplňují devět místností torza.

Expozice archeologie představí lapidárium, nálezy z výzkumu, numismatiku, kuchyňskou keramiku, kachle s heraldikou, součást výzbroje jezdce atp.

Nosná témata a okruhy zájmu správy hradu shrnuje panelová expozice, která je součástí minimalistické architektury. Na skleněných panelech se dozvíte vše podstatné z obecné i stavební historie paláce, zdůrazněny jsou nejcennější dochované stavební prvky, část panelů se věnuje kovářské tradici, archeologii, nebo postupům záchrany zříceniny.

Stavební vývoj umožňují lépe pochopit dvě hmotové rekonstrukce vystavené v podobě litých modelů.